Menu
EUR
WIST JE DAT HAARBOETIEK DE GROOTSTE COLLECTIE ZON PRODUCTEN HEEFT IN DE BELENUX ? ..... KLIK IN DE MENU BALK HIERBOVEN OP ZON EN ONTDEK ZE ALLEMAAL

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Haarboetiek

De Algemene Voorwaarden Haarboetiek zijn in overeenstemming met de Model Gedragscode voor Elektronisch Zakendoen van Electronic Commerce Platform Nederland (ECP.NL).

Haarboetiek maakt onderdeel uit van CURAMORA BV. gevestigd op

Dorpsplein 32
8570 Anzegem
België

De Algemene Voorwaarden van Haarboetiek bepalen onder andere dat de aangeboden producten en/of diensten duidelijk en natuurgetrouw moeten worden beschreven. Bovendien moet voor de consument duidelijk zijn wat de rechten en verplichtingen zijn als hij op het aanbod ingaat. Dit betreft bijvoorbeeld de prijs, de zichttermijn, de wijze van betaling en de verzendkosten. De zichttermijn dient minimaal zeven werkdagen te zijn. Binnen die termijn kan de consument zijn bestelling, zonder opgaaf van redenen, retourneren.

Zichttermijn en uitzonderingen

De Algemene Voorwaarden van Haarboetiek.be kent met betrekking tot de wettelijk vastgelegde zichttermijn voor consumenten uitzonderingen naar de aard van de goederen of dienstverlening (art. 5, lid 3). Zo geldt de wettelijk vastgelegde zichttermijn van 7 werkdagen bijvoorbeeld niet voor goederen of diensten die kunnen bederven (bv: versproducten), voor maatwerkproducten (bv: geur samenstellingen) e.d. Zo mag men bijvoorbeeld stellen dat producten waarvan het seal geopend is, niet meer teruggestuurd mogen worden. Producten die op verzoek van de klant bewerkt zijn alsook producten van hygiënische aard, mogen uitgesloten worden van een zichttermijn. En zoals gezegd geldt de zichttermijn niet voor maatwerken. Wanneer een consument gebruik maakt van zijn recht een product terug te sturen, dient het reeds betaalde bedrag, met uitzondering van de verzendkosten, binnen dertig dagen aan hem terugbetaald te worden.

Indien u een pakket retour wilt sturen naar Haarboetiek dient u eerst contact op te nemen met de klantenservice. U stuurt dan een mail naar: [email protected]

U mag alles binnen 14 dagen terugsturen naar ons in een perfecte verpakking en ongebruikt.
Bij aankomst bij ons worden de goederen door ons nagekeken en indien alles netjes terug is zullen wij het bedrag terugstorten dat u oorspronkelijk hebt betaald met de eventuele verzendkosten die u ook betaalde bij verzending.

producten die u retour stuurt worden verstuurd op uw eigen kosten.

Producten uit de verpakking, producten die u heeft gebruikt, producten waarvan het seal is verwijderd vallen buiten het retour beleid van ons.

Uiteraard worden de verzendkosten 100% vergoed indien door HAARBOETIEK een fout werd gemaakt.

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. verkoop op afstand: een door de verkoper of dienstverlener georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

2. overeenkomst: elke overeenkomst aangaande verkoop op afstand.

3. communicatietechniek op afstand: een middel dat, zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen kan worden gebruikt voor het voor het sluiten van een overeenkomst op afstand;

4. bedrijf: het bedrijf of, indien zulks van toepassing is, het onderdeel van het bedrijf dat zich bezighoudt met de verkoop op afstand en is aangesloten bij de Belgische Curamora BV. Niet als bedrijf in deze zin wordt beschouwd degene die zich bezighoudt met de verkoop op afstand van verzekeringen;

5. consument: de koper van goederen of afnemer van diensten, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

6. aanbod: het aanbieden van goederen en/of diensten, inclusief de daarbij van toepassing zijnde voorwaarden, zoals het bedrijf die in haar catalogus, folders of anderszins aan de consument doet;

7. prijs: de prijs van het aangeboden goed of van de aangeboden dienst, zonder de bijkomende kosten, zoals deze apart vermeld en bedongen worden;

8. zicht termijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

9. duur transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van goederen en/of diensten, waarvan de levering- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Artikel 2 - Identiteit

Het bedrijf vermeldt tijdig voor de totstandkoming van de overeenkomst zijn statutaire naam en zijn feitelijke adres, waarbij niet volstaan kan worden met het aangeven van een postbusnummer.

Artikel 3 - Algemene voorwaarden

 1. Tijdig, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, dient de tekst van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden te worden verstrekt. Indien dit niet nodig dan wel redelijkerwijs niet mogelijk is, zal een verwijzing naar kosteloos toe te zenden of eerder of online ter beschikking gestelde algemene voorwaarden plaatsvinden.
 2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk contact tussen bedrijf en consument, ongeacht welk communicatiemiddel wordt gebruikt.
 3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Bij eventueel ontbreken van een schriftelijke vastlegging kunnen afwijkingen door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. De aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.
 2. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de prijs, het herroepingsrecht, de wijze van betaling, de minimumduur van de overeenkomst op afstand, de verzendkosten en overige condities.
 3. Indien door het bedrijf aan de consument de mogelijkheid wordt geboden om uitgesteld of in termijnen te betalen, zullen de voorwaarden waaronder dit geschiedt in het aanbod worden bekendgemaakt.
 4. Als door het bedrijf aan de consument de mogelijkheid wordt geboden via een communicatietechniek op afstand anders dan tegen het basistarief contact te nemen, zullen de kosten daarvan uiterlijk bij het aanbod medegedeeld worden.
 5. Indien door het bedrijf voor promotionele doeleinden gebruik wordt gemaakt van een oproepautomaat (een geautomatiseerd oproepsysteem zonder menselijke tussenkomst) of fax aan de consument, dient het bedrijf te beschikken over voorafgaande toestemming van de consument.

Artikel 5 – Zicht termijn

 1. De Algemene Voorwaarden van Haarboetiek.be kent met betrekking tot de wettelijk vastgelegde zichttermijn voor consumenten uitzonderingen naar de aard van de goederen of dienstverlening (art. 5, lid 3). Zo geldt de wettelijk vastgelegde zichttermijn van 7 werkdagen bijvoorbeeld niet voor goederen of diensten die kunnen bederven (bv: versproducten), voor maatwerkproducten (bv: geur samenstellingen) e.d. Zo mag men bijvoorbeeld stellen dat producten waarvan het seal geopend is, niet meer teruggestuurd mogen worden. Producten die op verzoek van de klant bewerkt zijn alsook producten van hygiënische aard, mogen uitgesloten worden van een zichttermijn. En zoals gezegd geldt de zichttermijn niet voor maatwerken. Wanneer een consument gebruik maakt van zijn recht een product terug te sturen, dient het reeds betaalde bedrag, met uitzondering van de verzendkosten, binnen dertig dagen aan hem terugbetaald te worden.
 2. Indien u een pakket retour wilt sturen naar Haarboetiek dient u eerst contact op te nemen met de klantenservice. U stuurt dan een mail naar: [email protected]
 3. U mag alles binnen 7 dagen terugsturen naar ons in een perfecte verpakking en ongebruikt.
 4. Bij aankomst bij ons worden de goederen door ons nagekeken en indien alles netjes terug is zullen wij het bedrag terugstorten dat u oorspronkelijk hebt betaald met de eventuele verzendkosten die u ook betaalde bij verzending.
 5. Producten uit de verpakking, producten die u heeft gebruikt, producten die speciaal op maat zijn gemaakt en producten waarvan het seal is verwijderd vallen buiten het retour beleid van ons.
 6. Uiteraard worden de verzendkosten 100% vergoed indien door HAARBOETIEK een fout werd gemaakt.

Artikel 6 - Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Onverminderd het bepaalde in het derde lid komt de overeenkomst tot koop en verkoop tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Bij het van toepassing zijn van een zicht termijn geldt het door de consument inroepen van de zicht termijn als ontbindende voorwaarde.
 3. Het staat het bedrijf vrij om overeenkomstig de wettelijke bepalingen koop op proef te bedingen en aan de zichttermijn opschortende werking toe te kennen.
 4. Indien de consument een bedrag vooruit betaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt of conform lid 2 ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen terugbetaling plaatsvinden.

Artikel 7 - Garantie

 1. Alle elektrische en elektronische artikelen die wij aanbieden genieten één (1) jaar garantie (Belgie 2 jaar), tenzij de fabrikant of importeur een andere garantietermijn voorschrijft. Als er voor bepaalde artikelen uitgebreidere garanties worden toegekend, dan worden deze genoemd in de beschrijving bij het betreffend artikel.
 2. Deze garantie omvat herstelling of volledige vervanging van het defecte artikel in geval van fabricage fouten. Herstel of vervanging geschiedt te onzer keuze.
 3. Om van de garantie gebruik te maken, dient u het artikel, alsmede het origineel van uw factuur aan ons te bezorgen, onder opgave van uw klacht. De terugzending tijdens de garantietermijn is op eigen kosten. U dient vóór terugzending contact met ons op te nemen. De kosten om het apparaat naar u terug te sturen na is voor kosten van Haarboetiek.
 4. Uw garantie vervalt bij schade ten gevolg van foutief gebruik of nalatig onderhoud, onoordeelkundig gebruik, (over)verhitting door verwarmingsbronnen of het blootstellen van een artikel aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte, indien aan het artikel herstellingen of handelingen zijn verricht door onbevoegde personen, of indien de artikelen zijn gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij zijn geleverd, zoals voor professionele of commerciële doeleinden, of schades voortkomend uit van buiten komend onheil, zoals brand, blikseminslag, natuurrampen et cetera. Uitgesloten van garantie zijn eveneens onderdelen die hersteld of vervangen dienen te worden ingevolge normaal te achten slijtage.
 5. Voor reparatieverzoeken buiten garantie kunt u van te voren contact met ons opnemen.
 6. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die u of een derde lijdt door gebruik van een door ons geleverd artikel, tenzij de schade is ontstaan door ons opzet of grove schuld. Evenmin komen directe of indirecte kosten of schade, veroorzaakt door een buiten gebruik zijn van een artikel, voor vergoeding in aanmerking, tenzij veroorzaakt door ons opzet of grove schuld.
 
Kies uw taal
Kies uw valuta

Mijn account

Wachtwoord vergeten?

Recent toegevoegd

Totaal incl. btw
€0,00
Bestel nog voor €75,00 en de verzending is gratis
0
Vergelijk
Start vergelijking

Dit artikel is toegevoegd aan uw winkel wagen!
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »